قوانین

قوانین و ضوابط سایت :

1-کوتاه کردن هرگونه لینک غیرمجاز و  فایلهای غیرمجاز ، تخلف محسوب میشود و در صورت مشاهده اکانت کاربر بدون اخطار و بصورت کامل مسدود می گردد .

2-کوتاه کردن لینک دانلود فایلهای غیر رایگان ایرانی و کپی رایت دار که موجب تضییع حقوق مولف و صاحب آن فایل میگردد غیرمجاز است و در صورت مشاهده اکانت کاربر خاطی مسدود خواهد شد .

3-کوتاه کردن لینکهای کوتاه شده اپیزو یا سایتهای کوتاه کننده دیگر مجاز می باشد .

4-کوتاه کردن تو در تو غیزمجاز بوده و در صورت مشاهده اکانت کاربر خاطی مسدود خواهد شد .

5-استفاده از لینک کوتاه شده در صفحات پاپ آپ و یا صفحاتی که توسط کاربر باز نشده باشد مجاز است .

6 - مشاهده هر گونه تخلف باعث مسدود شدن اکانت خواهد شد .

7- مدیریت میتواند در هر زمان نسبت به تغییر، تصحیح و افزودن قوانین اقدام نماید لذا کاربران باید همیشه قبل از کوتاه کردن لینک قوانین را بررسی نمایند .